Terug naar het overzicht

Wat is Branding?

Dit is het eerste deel van de 10-delige blogserie ‘Suzanne ‘Brand’ los’.

Branding
Het woord branding wordt veel gebruikt. Toch is het voor veel mensen niet duidelijk wat het nu echt betekent. Het wordt vaak in één adem genoemd met reclame en marketing. Er wordt ook wel gedacht dat branding alleen gaat over het visuele aspect, zoals het logo. Branding gaat veel verder dan dat.

Het woord Branding komt van het Noorse woord Brandr, wat brandmerken betekent. Al sinds jaar en dag brandmerken boeren hun vee om het te kunnen onderscheiden van dat van hun buurman. Het wordt ook gebruikt als een soort van ‘embleem’ om een bepaald ras of een bepaalde bloedlijn herkenbaar te maken. Hier ligt meteen ook de basis van het logo, zoals wij dit nu kennen.

Als je de term Branding in de online encyclopedie ‘Ensie’ opzoekt dan vind je de volgende omschrijving:

“Een ‘brand’ als naam of symbool ter identificatie van de goederen van een verkoper en om zich te onderscheiden van andere verkopers. Personal branding, wanneer een individu zich positioneert als merk.”

De 2 woorden die opvallen zijn: Onderscheiden en Positioneren.

Het onderscheidend vermogen is het vermogen om positief op te vallen binnen een groep gelijksoortige producten en diensten. Dus anders te zijn en iets te doen, hebben of zijn wat deze andere producten en/of diensten niet hebben of zijn.

Positionering is het, op basis van het onderscheidend vermogen, verwerven van een positie (of waardering) in het brein van de doelgroep, ten opzichte van de andere merken in de markt.

Kort gezegd branding zorgt ervoor dat je merk zich onderscheid in de markt, de doelgroep het voelt, ziet én er een positieve waarde (een ‘brein’ positie) aan toekent.

Veel meer dan een logo
Branding gaat dus veel verder dan alleen het logo en de huisstijl. Het gaat over beeldvorming. Het bewust realiseren van een bepaald, gewenst beeld in het brein van de doelgroep aan de hand van kern- en merkwaarden. Door middel van branding krijgt het merk een eigen, unieke identiteit. Het logo, de huisstijl en de beeldtaal zijn merkingrediënten die deze waarden tot uiting brengen en de merkidentiteit ondersteunen.

Kompas
Een identiteit is een unieke combinatie van persoonlijke kenmerken. In branding is dit de kern van het merk, waar het voor staat en waar het voor gáát. Een merk heeft net als een mens ook een karakter, normen en waarden. Die worden allemaal vastgelegd in het merkfundament. Dit fundament dient als kompas, het is bepalend voor de richting, markt en het publiek waar het merk voor kiest.

Het hebben van een sterk merk biedt veel voordelen. Sowieso zijn bedrijven met sterke merken succesvoller. Er is echter nog meer. Wat precies, dat deel ik in deel 2 van de serie Suzanne Brand los.

Naar het blog archief