Concept realisatie

 

Bij het lanceren van een nieuw concept komt heel wat kijken. Helaas komen veel mooie ideeën nooit tot uitvoer omdat bedenkers het lastig vinden om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dat is nou precies onze kracht!

  • Toetsen of concept in lijn is met bedrijfsvisie- en missie en waar nodig bijschaven
  • Doelgroep in kaart brengen
  • Idee vertalen naar de behoeften van de doelgroep
  • Neerzetten heldere propositie
  • Meetbare doelstellingen maken
  • Plan van aanpak opstellen
  • Marketing
  • Communicatie
  • Aansturen van implementatie
  • Monitoring en terugkoppeling resultaten

Kom eens vrijblijvend kennismaken of boek een brainstormsessie om in kaart te brengen wat er nodig is om je concept succesvol te lanceren!